Dự án - Thiết bị bếp và thiết bị mầm non Cần Giờ

Phone Hotline: 0907 945 965 - 0918 529 569
  • English

 

2019-06-11|09:38:45

 

Trường tiểu học Giồng Ao
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự An Huyện Cần Giờ 
Thiết bị cung cấp: Cung cấp thiết bị bếp & nội thất lớp học cho trường tiểu học Giồng Ao 
Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP HCM
 Diện tích bếp:  
Thời gian thực hiện: Tháng 12/ 2017 – Tháng 4/2018

 

 

Trường Tiểu Học Giồng Ao - Cần Giờ

 

Cung cấp nội Thất Trường Giồng An - Cần Giờ 

 

 

 

Phòng thư viện - Tiểu Học Giồng Ao Cần Giờ