Dự án - Thiết bị mầm non xuân sơn | bếp mầm non xuân sơn

Phone Hotline: 0907 945 965 - 0918 529 569
  • English

2019-06-11|09:17:26

 

 Trường Mầm Non Xuân Sơn 
Chủ đầu tư: Trường mầm non Xuân Sơn 
Thiết bị cung cấp: Thiết bị bếp và thiết bị giáo dục mầm
Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Diện tích bếp:  
Thời gian thực hiện: Tháng 5/2017 – Tháng 11/2017