Dự án - Trường Mầm non 13

Phone Hotline: 0907 945 965 - 0918 529 569
  • English

 

2019-06-11 | 17:06:27

 

Trường Mầm non 13
Chủ đầu tư: Trường Mầm non 13
Thiết bị cung cấp: Cung cấp thiết bị bếp inox và đồ chơi học liệu các khối lớp
Địa chỉ:

106/45/1 Bình Lợi Phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM

Diện tích bếp:  
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2016 – Tháng 12/2016