Dự án - Cung cấp thiết bị bếp và thiết bị mầm non Chuyên Biệt Cần Thạnh - Cần Giờ

Phone Hotline: 0907 945 965 - 0918 529 569
  • English

2019-06-11|10:32:26

Trường Mầm Non Chuyên Biệt Cần Thạnh
 Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự An Huyện Cần Giờ 
Thiết bị cung cấp: Cung cấp thiết bị bếp & nội thất lớp học cho trường chuyên biệt Cần Thạnh 
Địa chỉ: Đường Lê Thương, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP HCM
Diện tích:  
 Thời gian thực hiện:

Tháng 12/ 2017 – Tháng 4/2018

 

Cung cấp & lắp đặt thiết bị bếp: Chuyên Biệt Cần Thạnh - Cần Giờ

Cung cấp thiết bị giáo dục mầm non

Bàn ghế học sinh - Chuyên Biệt Cần Thạnh