Dự án - Dự án thiết bị Trường Mẫu giáo Mỹ Hạnh Nam

Phone Hotline: 0907 945 965 - 0918 529 569
  • English

 

2019-06-11 | 16:56:47

 

Trường Mẫu giáo Mỹ Hạnh Nam
 Chủ đầu tư: Trường Mẫu giáo Mỹ Hạnh Nam
Thiết bị cung cấp: Mua sắm thiết bị, đồ chơi và học liệu khối lớp Lá
Địa chỉ: Ấp Giồng Lớn, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Diện tích bếp:  
Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018