Dự án - Cung cấp thiết bị bếp và thiết bị Tiểu Học Cần Thạnh - Cần Giờ

Phone Hotline: 0907 945 965 - 0918 529 569
  • English

2019-06-11|14:44:00

 

Cung cấp thiết bị bếp & nội thất lớp học cho trường tiểu học Cần Thạnh 
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Huyện Cần Giờ
Thiết bị cung cấp: Cung cấp thiết bị bếp & nội thất lớp học cho trường tiểu học Cần Thạnh 
Địa chỉ: Đường Duyên Hải, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP HCM
Diện tích bếp:  
 Thời gian thực hiện: Tháng 12/ 2017 – Tháng 4/2018

 

 

           

      

                Lắp đặt thiết bị bếp Tiểu Học Cần Thạnh - Cần Giờ                         Cung cấp nội thất Tiểu Học Cần Thạnh - Cần Giờ

 

      

 

         Cung cấp nội thất Tiểu Học Cần Thạnh - Cần Giờ                                     Cung cấp nội thất Tiểu Học Cần Thạnh - Cần Giờ